RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Rutavdrag är namnet på det skatteavdrag, som kan göras för hushållsnära tjänster, vilka utförs i privatpersoners egna hem, det vill säga rutarbeten. Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområden och att arbetet utförs i en bostad, eller i en fritidsbostad, där Du bor. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag.

Du får ruttjänsterna till halva priset direkt. Du behöver alltså inte ligga ute med pengar i väntan på skattereduktionen. Vi sköter allt pappersarbete gällande Din preliminära skattereduktion med Skatteverket.

När Du, som privatperson, köper hemstädning, flyttstädning, storstädning eller enklare trädgårdsarbete, som utförs i Ditt hem, får Du tjänsterna till halva priset direkt. Efter att tjänsten är utförd skickar vi på Clean help Stockholm en faktura till Dig på kostnaden efter RUT. Du behöver alltså inte ligga ute med pengar i väntan på skattereduktionen. Vi sköter allt pappersarbete gällande Ditt preliminära rutavdrag (alltså Din preliminära skattereduktion) med Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att Din inkomstdeklaration godkänns.

För att kunna utnyttja rutavdraget måste Du fylla minst 18 år det år du köper ruttjänsterna. Du måste även vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det betyder att Du måste vara bosatt, vistas stadigvarande eller ha väsentlig anknytning till Sverige och att Du betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land. Skattereduktion för rutarbeten medges med halva arbetskostnaden och med sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Du kan inte få mer i skatteavdrag än Du ska betala i slutlig skatt. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

När Du bokar en ruttjänst hos Clean help Stockholm kommer vi att be om ett personnummer som tillhör Dig, eller någon annan i Ditt hushåll, som fyllt 18 år. Vi behöver personnumret för att kommunicera med Skatteverket när vi genomför Ditt/Ert preliminära rutavdrag. Om rutavdraget under året ”tar slut” för någon person i hushållet går det alldeles utmärkt att låta någon annan i hushållet stå för skattereduktionen under resten av året. Bara meddela oss personnumret till den andra hushållsmedlemmen, så sköter vi på Clean help Stockholm resten. Det går också bra att redan från början meddela oss att rutavdraget ska delas lika mellan två olika familjemedlemmar.

Skatteverket erbjuder en e-tjänst där Du som köpare kan se hur mycket preliminär rot- och rutavdrag Du har utnyttjat under innevarande år. Du får även, efter att Du betalat din faktura, och vi har gjort avdraget hos Skatteverket, ett kvitto hem i brevlådan på att rutavdraget är genomfört.

Clean help Stockholm utgår från att Du vill ha det automatiska skatteavdraget/rutavdraget för privatpersoner och därmed endast betala halva arbetskostnaden för städningen. Om Du inte önskar skatteavdraget, eller inte har rätt till mer skatteavdrag, ansvarar Du själv för att meddela Clean help om detta.

Om ett felaktigt personnummer lämnas, eller om kunden redan utnyttjat hela sitt skatteavdrag och inte meddelat oss detta i förväg, kommer Clean help Stockholm att fakturera den del som skulle ha täckts av Skatteverket, samt lägga på en administrativ avgift på 300 kronor för det extra arbete som våra administratörer får utföra. Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ersättning av någon anledning.